Sanácie

Spoločnosť Sanlit sa špecializuje na realizáciu nižšie uvedených typov sanacií
• Injektáže
• Jadrové vŕtanie
• Reprofilácia