Monolitické koštrukcie

Spoločnosť Sanlit sa špecializuje na realizáciu nižšie uvedených typov monolitických konštrukcií
• Bytové a polyfunkčné stavby
• Priemyselné stavby
• Vodohospodárske stavby
• Cestné stavby