Slovenská republika

SANLIT

Hodžova 210/4
010 01 Žilina

Tel: +421 (0)41 421 34 33

Fax: +421 (0)41 421 34 63

e-mail: obchod@sanlit.sk
              sanlitsk@sanlit.sk

Ďalšie kontakty:
Monolitické koštrukcie a Sanácie
Priemyslené podlahy
Ekonomické odelenie