Priemyselné stavby

• referencie
-Technologické jamy
- Nádrže pre technológiu
- Základové konštrukcie pod výrobné technológie
- Základové konštrukcie výrobných hál
- Zmonolitnenie prefa konštrukcie

Založenie stavby predstavuje zvládnutie mimoriadnych nárokov na prípravu projektu, realizáciu projektu s nevyhnutnou spoluprácou geotechnikov.