Vodohospodárske stavby

• referencie
Spoločnosť SANLIT realizuje priemyselné , vodohospodárske a ekologické stavby a to predovšetkým:
- Výrobné haly
- Čističky odpadových vôd
Využíva k tomu svoje skúsenosti a svoju technológiu.