Bytové a polyfunkčné stavby

tradícia, kvalita a profesionalita

Spoločnosť SANLIT realizuje výstavbu bytových a polyfunkčných stavieb, ktoré vo všeobecnosti môžeme rozčleniť nasledovne:

 • Bytové domy ( zohľadňuje z hľadiska tvaru, podlažnosti – nízkopodlažné, strednopodlažné,
  vysokopodlažné, konštrukčného riešenia, tepelnoizolačných schopností s nízkoenergetickými prvkami )
 • Polyfunkčné domy
 • Hotely
 • Penzióny
 • Nemocnice
 • Administratívne budovy
 • Obchodné domy
 • Podzemné a nadzemné garáže, garážové domy
 • Železobetónové skelety

Spoločnosť SANLIT využíva pri realizácii všetkých týchto typoch stavieb svoje dlhodobé skúsenosti vo výstavbe. Ponúka investorovi optimalizačné riešenia, ktoré môže investor konfrontovať s projektovou dokumentáciou ešte v zárodku, čím sa investorovi značne šetria jeho finančné náklady na výstavbu projektu, jeho čas či vložená energia. Optimalizačným riešením sa dosahuje súhra tak, aby všetky strany boli maximálne spokojné. Samozrejmosťou v tomto prípade je dosiahnutá kvalita práce s dodržaním stanovených termínov či špecifických podmienok s investorom.