Priemyselné stavby

tradícia, kvalita a profesionalita

  • Technologické jamy
  • Nádrže pre technológiu
  • Základové konštrukcie pod výrobné technológie
  • Základové konštrukcie výrobných hál
  • Zmonolitnenie prefa konštrukcie

Založenie stavby predstavuje zvládnutie mimoriadnych nárokov na prípravu projektu, realizáciu projektu s nevyhnutnou spoluprácou geotechnikov.