O spoločnosti

tradícia, kvalita a profesionalita

Sanlit - stavebno-obchodná spoločnosť je na slovenskom a českom trhu od roku 1998. Pôsobí v oblasti realizácie
bytových domov, polyfunkčných centier a priemyselných stavieb. Okrem toho sa spoločnosť zameriava
aj na špeciálne stavebné činnosti ako sú realizácie monolitických betónových konštrukcií, priemyselných
podláh, sanácií a rekonštrukcií betónových konštrukcií, náterové hydroizolácie a injektáže stavebných
konštrukcií, náterov, jadrového vŕtania a vysoko pevnostných zálievok.

Filozofiou spoločnosti Sanlit je spokojnosť a pohodlie zákazníka. Kvalitne odvedená práca nám umožní
zabezpečiť prosperitu a odborný rast. Medzi užívateľov stavieb, spokojných s našimi dodávkami stavebných prác, patrí nielen mnoho súkromných investorov, ale aj viacero stavebných nadnárodných spoločností.

Rozvoj spoločnosti Sanlit vytvára podnikateľský potenciál pre činnosť miestnych dodávateľov.
Z dlhodobého hľadiska sa im snažíme vytvárať priaznivé podmienky pre ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Dobré meno našej spoločnosti je dôkazom, že sa nám darí naše ciele napĺňať.

Prostredníctvom nadobudnutých skúseností ponúkame našim partnerom komplexné systémové riešenie, kvalitu a spoľahlivosť. Využívame pritom dlhoročné skúsenosti, vďaka ktorým dokážeme navrhnúť optimálne riešenie pre každý projekt.

Veríme, že Vaše rozhodnutie o spolupráci s nami bude zavŕšené obojstranne výhodným partnerským vzťahom.