Betónové podlahy

tradícia, kvalita a profesionalita

Betónové podlahy, patria medzi najžiadanejší typ priemyselných podláh, ktorých miera a typ vystuženia ako aj finálna povrchová úprava závisí od požiadaviek konkrétneho klienta, resp. prevádzky. Vzhľadom k tomu, že na viacerých projektoch ide táto činnosť ruka v ruke s monolitickými konštrukciami, na ktoré sa naša spoločnosť od začiatku svojho pôsobenia špecializuje, stala sa aj táto činnosť súčasťou našich aktivít vedúcich k uspokojeniu požiadaviek našich zákazníkov.

Vystuženie betónových podláh

Naša spoločnosť sa zameriava na realizáciu betónových podláh, ktoré sú vystužené sieťovou a prútovou oceľovou výstužou, rozptýlenou oceľovou výstužou (tzv. drátkobetón) a polypropylénovou výstužou (tzv. vláknobetón), príp. sú navrhnuté bez vystuženia (podkladové betóny). Druh, miera a množstvo vystuženia pritom závisí od viacerých faktorov, ktoré sú zohľadnené v statickom výpočte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou samotného návrhu každej betónovej podlahy.

Alternatívy betónových podláh

Povrchová úprava betónových podláh je závislá od druhu prevádzky, do ktorej je navrhnutá. Rozlišujeme betónové podlahy:

  • Podkladové betóny strojne hladené – betónové podlahy, ktoré sú podkladom pre ďalšie skladby, ktoré budú tvoriť finálnu podlahovú vrstvu
  • Podkladové betóny nehladené - betónové podlahy pod nášľapné vrstvy
  • Vsypové podlahy, tzv. pancierové podlahy - betónové podlahy s povrchovou úpravou vsypom s rôznym stupňom obrusnosti a farebnej variácie
  • Cementobetónové podlahy, tzv. spevnené plochy - betónové podlahy s protišmykovou povrchovou úpravou, vhodné do exteriéru (parkoviská, cesty, rampy a pod.)