Injektáže

tradícia, kvalita a profesionalita

Hydroizolácie a injektáže stavbených konštrukcií v oblasti:

• hydroizolačné aplikácie proti vzlínajúcej vlhkosti, vode a tlakovej vode
• kryštalické izolácie v čerstvom, mladom a zatvrdnutom betóne
• hydroizolačné nátery a stierky na báze cementu, gélov, polyuretánu
• izolácie spodných stavieb stavebnými fóliami a tekutými fóliami
• tlakové a chemické injektáže polyuretánmi, injektáže cementom pre klenby, kaverny, svahy, tunely
• injektážne spevňovanie staticky zaťažených konštrukcií betónov a murív
• špeciálne injektáže mikrotrhlín a trhlín vrátane dodávok materiálov
• návrhy riešení a spracovanie technologických postupov
• poradenstvo v oblasti stavebnej chémie
• tesnenie škár a priesakov, dodatočné tesnenia a izolácie dilatácií